CROOSWIJKERZAND

CROOSWIJKERZAND
Braakliggende grond. Grootschalige sloop. Eerst de mensen, dan de stenen.
Gezonde steden ontwikkelen zich geleidelijk op basis van een context. Mensen, verhalen, geschiedenis en functies.
Mede door de economische crisis is er sprake van enorm veel leegstand in Nederland, maar ook in Rotterdam en Crooswijk. De tijd voor grootschalige top-down ontwikkeling van deze gebieden is voorgoed voorbij. Niet alleen levert zo’n praktijk levenloze ruimte op, zoals veel vinexlokaties bewijzen, het geld is er niet meer.
Projectontwikkelaars trekken zich terug, de overheid trekt zich terug, alleen bewoners kunnen zich niet terugtrekken. Zij blijven zitten met  vierkante kilometers lege ruimte, bouwrijpe grond en leegstaande gebouwen.
Voorzieningen worden meer en meer weggesaneerd.
Burgerkracht en zelfredzaamheid zijn beleidstermen die het falen van de overheid maskeren.
Dit doet pijn, maar biedt ook kansen, voor bewonersbedrijven, Doe Het Zelf initiatieven, zelforganisatie,……
Crooswijkerzand is een van de plekken waar geexperimenteerd kan worden met gebiedsontwikkeling van onderaf.
Een kunstenaar creëert betekenisvolle ruimte
Er ontstaat een politieke ruimte voor dialoog en discussie.
Ruimte voor fundamentele democratische processen.
Ik heb de ruimte gekraakt om plaats te maken d.m.v. een echte gebeurtenis. Een gebeurtenis die moet werken als katalysator voor ideeën uit de omgeving.
Ideeen van bewoners en ondernemers, maar ook ideeën van bezoekers van de kunstroute.
Iedereen kan meedoen, enige voorwaarde is dat men zelf iets bijdraagt.
De installatie en performance zijn een model voor bottom up gebiedsontwikkeling. Samen met bewoners en anderszins geinteresseerden die hun mening, ideeën en waarden delen.
Volwaardige deelname bestaat uit een persoonlijke verbintenis met de plek en de opgave.
Van participatie is allleen dan sprake als mensen bereid zijn ook zelf hun steentje bij te dragen.
Dit wordt ook gesymboliseerd in de soep die aan het eind van de dag bereid wordt. Een Steensoep.
Steensoep is een soep die pas gemaakt kan worden als meerdere mensen iets bijdragen. (zie link wikipedia)
Neem (mee) en Eet (samen)
 
%d bloggers liken dit: